Development@Work

Ilperveld 23
2151 LW Nieuw Vennep
Tel: 06-83219170
info@developmentatwork.nl

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Development@Work is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Development@Work geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.Alle afbeeldingen en teksten op de website van Development@Work zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Development@Work geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Development@Work niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.